Kullanım Şartları


1. Koşullar

Bu Okula erişerek, bu Kullanım Koşullarına, yürürlükteki tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalmayı kabul etmektesiniz ve yürürlükteki tüm yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya bu siteye erişmeniz yasaktır. Bu Okulda bulunan materyaller, geçerli telif hakkı ve ticari marka kanunları ile korunmaktadır.


2. Lisansı Kullan

  1. Okulun web sitesindeki indirilebilir materyallerin bir kopyasını yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için geçici olarak indirme izni verilir. Bu, bir lisans verilmesidir, mülkiyet devri değildir ve bu lisans kapsamında şunları yapamazsınız:
  • Malzemeleri değiştirmek veya kopyalamak;
  • Materyalleri herhangi bir ticari amaçla veya herhangi bir halka açık teşhir için (ticari veya ticari olmayan) kullanmak;
  • Okulun web sitesinde bulunan herhangi bir yazılımı kaynak koda dönüştürme veya tersine mühendislik uygulama;
  • Materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer tescilli gösterimleri kaldırmak; veya
  • Materyalleri başka bir kişiye aktarmak veya materyalleri başka herhangi bir sunucuda 'yansıtmak'.
  1. Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda otomatik olarak feshedilir ve herhangi bir zamanda Şirket tarafından feshedilebilir. Bu materyalleri görüntülemenizi sonlandırmanız veya bu lisansın sona ermesi üzerine, elinizdeki tüm indirilmiş materyalleri ister elektronik ister basılı formatta imha etmelisiniz.


3. Sorumluluk Reddi

Okulun web sitesindeki materyaller "olduğu gibi" sağlanmaktadır. Okul, açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve burada, zımni garantiler veya ticarete elverişlilik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyetin ihlal edilmemesi veya diğer hak ihlalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm garantileri reddeder ve geçersiz kılar. Ayrıca Okul, materyallerin kendi web sitesinde veya bu materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir sitede kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz.


4. Sınırlamalar

Okul web sitesindeki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan zararlardan (bunlarla sınırlı olmamak üzere veri veya kar kaybı veya iş kesintisi dahil) sorumlu olmayacaktır. Okul veya Okul yetkilisi, sözlü veya yazılı olarak bu tür bir zararın olasılığından haberdar edildi. Bazı yargı bölgeleri, dolaylı veya arızi zararlar için zımni garantiler veya sorumluluk sınırlamaları üzerinde sınırlamalara izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.


5. Düzeltmeler ve Hatalar

Okulun web sitesinde görünen materyaller teknik, yazım hataları veya fotoğraf hataları içerebilir. Okul, web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. Okul, web sitesinde bulunan materyallerde herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Ancak Okul, materyalleri güncellemek için herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.


6. Bağlantılar

Okul, kendi web sitesine bağlı tüm siteleri incelememiştir ve bu tür bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin Okul tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımının riski kullanıcının kendisine aittir.


7. Site Kullanım Şartları Değişiklikleri

Okul, web sitesi için bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın revize edebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu Kullanım Koşullarının o tarihte geçerli olan sürümüne bağlı kalmayı kabul ediyorsunuz.


8. Geçerli Kanun

Okulun web sitesiyle ilgili herhangi bir iddia, kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, Okul Sahibinin ikamet ettiği yargı yetkisinin kanunlarına tabi olacaktır.